Như đã nói ở bài trước, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh (BQL dự án đầu tư) được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại 3 Ban gồm: BQL dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang) và 2 BQL dự án trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh (BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT; BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT).

Đây là quyết định đúng đắn của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi hiện thực hóa chủ trương giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy của Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, người được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao nhiệm vụ, chức quyền lãnh đạo BQL đã có những tham mưu, quyết định bất thường, vượt thẩm quyền.

Đề xuất sử dụng bộ máy nòng cốt chưa chuẩn

Trong quyết định thành lập BQL dự án đầu tư số 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, tại Điều 1 đã nói rõ: BQL dự án đầu tư này được thành lập “trên cơ sở tổ chức lại” 3 BQL, chứ không phải nhập BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT và BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT vào BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Giám đốc BQL dự án đầu tư đã có văn bản đề xuất sử dụng bộ máy BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang để làm “nòng cốt”, quản lý dự án từ 2 BQL được tổ chức lại.


 Ông Nguyễn Xuân Hành, nguyên Trưởng BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT Hà Tĩnh cùng nhiều cán bộ đứng đơn kiến nghị phản ánh những hoạt động của BQL dự án đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Hành, nguyên Trưởng BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT cho biết: Tổ chức, cán bộ BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang không phải là ban nòng cốt của ngành NN&PTNT của tỉnh Hà Tĩnh, mà chỉ là BQL được lập theo dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang. Dự án này hết thì BQL cũng chấm dứt, nên việc ông Nguyễn Bá Đức tham mưu sử dụng “bộ sậu” này làm nòng cốt, gạt người của 2 BQL là bất thường, không khách quan, khó đảm đương tốt nhiệm vụ.

“BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang không phải là BQL chuyên ngành, hết dự án BQL cũng hết vai trò. Năng lực và phạm vi của nó cực kỳ hạn hữu. Trong khi BQL mới của tỉnh đòi hỏi đa diện, quản lý tất thảy các công trình nông nghiệp, nông thôn, thủy hải sản, đê điều, kè, cửa sông, cảng, hồ đập, tưới tiêu… Do đó, ông Đức tham mưu để tỉnh lấy BQL này làm nòng cốt để điều hành, lãnh đạo, quản lý các dự án là bất thường, không khách quan, không hợp lý" – ông Hành cho biết.

Đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Khoản 3 Điều 3 Quyết định 3027 đã quy định rõ về nhân sự: “Bàn giao nguyên trạng công chức, viên chức, lao động hợp đồng của các BQL dự án được tổ chức lại quy định tại điều 1 Quyết định này cho BQL dự án đầu tư”. Khoản 7 Điều 5 Quyết định này cũng quy định rõ: Giám đốc BQL dự án đầu tư “có trách nhiệm: Tổ chức tiếp nhận bàn giao cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng…”.

Quy định rõ ràng như vậy, nhưng ngày 18/6/2018, ông Nguyễn Bá Đức – Giám đốc BQL đã ký công văn 268/BQL-DA-KHKT đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT chấm dứt hợp đồng với hàng chục lao động lâu năm ở các BQL cũ, trước ngày 30/6/2018.


 Sở nội vụ Hà Tĩnh đã "tuýt còi", không để BQL dự án đầu tư Hà Tĩnh chấm dứt hợp đồng với người lao động trái luật.

Đề nghị phi lý này của ông Nguyễn Bá Đức đã bị Sở nội vụ Hà Tĩnh “tuýt còi”. Ngày 29/6/2018, Giám đốc Sở nội vụ Hà Tĩnh đã có văn bản số 742/SNV-TCCB nói rõ: “Các ban này thuộc đối tượng tổ chức, kiện toàn lại, không thuộc đối tượng là các ban giải thể” và yêu cầu “không thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động tại các ban được tổ chức lại trước khi bàn giao”.

Sở nội vụ Hà Tĩnh đã chỉ đạo như vậy, nhưng sáng ngày 15/8, ông Nguyễn Xuân Hành cho biết, 34 cán bộ ban của ông (BQL dự án ngành cũ) đến nay vẫn chưa được ký hợp đồng, từ khi sáp nhập, tổ chức lại đến nay không có việc làm, không được hưởng lương.

Tiếp nhận dự án theo kiểu... thích thì nhận!

Trong quyết định 3027, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BQL dự án đầu tư phải tiếp nhận “nguyên trạng các công trình, dự án, hồ sơ tài liệu của các BQL dự án được tổ chức lại… để kế thừa và tiếp tục triển khai thực hiện đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang thực hiện, các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán xong (chưa kết thúc đầu tư)”. Điều này đồng nghĩa, phải tiếp nhận toàn bộ các dự án từ mới đến cũ của các BQL sáp nhập, tổ chức lại. Tuy nhiên, BQL dự án đầu tư đã đi ngược chỉ đạo này, chỉ tiếp nhận những dự án thuận lợi, còn dự án cũ, đã hết tiền thì không chịu tiếp nhận.

Trong đơn kiến nghị phản ánh của mình, ông Nguyễn Xuân Hành nói rõ: “Ông Đức không thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh mà độc đoán tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định 3713 chỉ bàn giao về ban mới những dự án đã có kế hoạch vốn được duyệt và một số dự án đang xúc tiến đầu tư, cụ thể như ở BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT chỉ bàn giao 5/26 dự án và BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT chỉ bàn giao 2/7 dự án”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hành bức xúc: “Những dự án đang dang dở như nâng cấp đê La Giang; xây dựng trụ sở ngành; hệ thống đường lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng... họ (BQL dự án đầu tư – PV) yêu cầu chúng tôi phải tiếp tục thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng lại không trả lương cho chúng tôi. Còn những dự án mới, hay nói đúng hơn là “ngon ăn” họ yêu cầu chuyển sang hết”.

Ngoài ra, việc BQL dự án đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh chuyển giao các dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư về BQL dự án đầu tư (chủ đầu tư mới) cũng bị Bộ NN&PTNT “tuýt còi” tại văn bản 1879/BNN-KH ngày 07/3/2018. Đề xuất này không những trái Luật xây dựng, mà còn trái nguyên tắc quản lý Nhà nước về chuyên ngành thực hiện, quản lý Nhà nước sau đầu tư, khi đây là những dự án đầu tư phát triển thủy sản đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành cao, Bộ NN&PTNT yêu cầu phải do cơ quan Nhà nước chuyên ngành là Sở NN-PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, không thể giao cho BQL dự án đầu tư.

Cụ thể: Ngày 26/12/2017, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh có công văn đề xuất Bộ NN&PTNT chuyển đổi chủ đầu tư 2 dự án (khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội – Xuân Phổ giai đoạn 2 và dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng vùng sản xuất giống và NTTS tập trung Nghi Xuân) do Sở NN&PTNT đang làm chủ đầu tư sang cho BQL dự án đầu tư tiếp quản.

Bộ NN&PTNT đã “tuýt còi” và nhấn mạnh: “Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh không chuyển đổi chủ đầu tư từ Sở NN&PTNT sang các tổ chức khác. Đồng thời chỉ đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan khác ở địa phương tiếp tục triển khai các dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư trên địa bàn”.


 Văn bản "tuýt còi" của Bộ NN&PTNT

Ông Hành cho biết, chính vì tham mưu sai này của BQL dự án đầu tư, dẫn đến UBND tỉnh ra văn bản, quyết định sai, nên hiện hữu trước mắt là nguy cơ mất vốn, bị cắt vốn ở các dự án, nhất là dự án vốn ODA, vì không đúng các điều khoản ghi trong hiệp định. Trong khi đó, các dự án do BQL ODA thực hiện không nằm trong đối tượng điều chỉnh, sáp nhập theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý đầu tư xây dựng.

Hệ lụy từ việc này đã “nhãn tiền”, khi khiếu kiện, tố cáo phát sinh, một số dự án đã gián đoạn đầu tư, chưa triển khai các bước tiếp theo, một số công trình dự án đang triển khai chưa bàn giao đã xuống cấp.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin

Để làm rõ những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của BQL dự án đầu tư, PV báo Bảo vệ pháp luật đã trao đổi, thông tin những nội dung liên quan đến ông Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Khánh cho biết việc này đã giao ông Đặng Ngọc Sơn – PCT UBND tỉnh chỉ đạo. Qua điện thoại, ông Đặng Ngọc Sơn cho biết những nội dung đó tỉnh đã nắm và có văn bản chỉ đạo, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, hiện đang trong thời gian thực hiện. Riêng ông Nguyễn Bá Đức – PGĐ Sở NN&PTNT, kiêm Giám đốc BQL dự án đầu tư, mặc dầu PV đã liên lạc nhiều lần để đặt lịch làm việc, nhưng không nhận được phản hồi.

Bùi Tiến - Nguyễn Duy