(BVPL) - Nội bộ mất đoàn kết kéo dài, Lãnh đạo Bệnh viện không minh bạch trong quản lý tài chính... đến nỗi vừa qua, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức vào ngày 14/07/2015 theo ba nội dung nhưng không thể tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới. Việc bầu cử cấp ủy khóa mới chỉ được tiến hành sau khi kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân về các vụ việc tồn đọng. Người chịu trách nhiệm chính không ai khác hơn là ông Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện. 
 

 

Mới đây, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ( ngày 04/01/2016) như sau: " Sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế sẽ bố trí làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai và Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Đồng Nai về vấn đề xây dựng Đảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do chưa có sự thống nhất trong nội bộ và quy trách nhiệm cho người đứng đầu không dân chủ tập trung, không công khai minh bạch, thực hiện chưa đúng các quy trình thủ tục về quản lý tài chính, tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng...".

 
Dư luận đặt câu hỏi, gần đây C48 - Bộ Công an đã có công văn trả lời Bộ Y tế là chưa phát hiện vi phạm phải xử lý hình sự xung quanh vụ tiêu cực ở công trình Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và đề nghị Bộ Y tế giải quyết theo thẩm quyền. Vậy lùm xùm vụ thất thoát 245 triệu đồng ở công trình này rơi vào túi ai và ai phải là người chịu trách nhiệm chính?
 
Sai phạm ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 kéo dài hơn hai năm nay, báo chí nhiều lần lên tiếng, thế mà vẫn nhì nhằng chưa có người nào phải bị xử lý, phải chăng Lãnh đạo Bộ Y tế đã quá chậm trễ trong giải quyết một cách nghiêm minh đối với đơn vị nội bộ của mình?
 
Nhã Tú
.