Hàng loạt dự án sai phạm

Ngày 5/12/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo Kết luận thanh tra số 2148-TB/TTCP về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP. Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010 – 2017. Bên cạnh những kết quả đã làm được, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm.

Những tồn tại tập trung ở các lĩnh vực như: Quy hoạch và chủ trương đầu tư; Phân bổ vốn đầu tư và tình hình nợ đọng xây dựng; Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình; Công tác đấu thầu; Công tác quản lý chất lượng công trình; Hợp đồng xây dựng; Nghiệm thu, thanh toán; Công tác giải phóng mặt bằng…

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ: Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn bất cập, hạn chế, quá trình thực hiện quy hoạch không phù hợp, một số quy hoạch bị chồng chéo, do vậy đã phải điều chỉnh quy hoạch, gây chậm tiến độ các dự án đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp như: Dự án Đê biển Nam Đình Vũ phê duyệt năm 2011, hiện phải dừng chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đình Vũ; Dự án Đường trục chính Tây Nam KCN Đình Vũ, phê duyệt năm 2011, năm 2012 phải điều chỉnh do không phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới giao thông khu vực. Trách nhiệm thuộc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Hải Phòng. 

Trong phân bổ vốn đầu tư và tình hình nợ đọng xây dựng: Giai đoạn từ 2010 - 2015, việc phân bổ vốn đầu tư còn dàn trải, dẫn đến nhiều dự án không bố trí được kế hoạch vốn, kéo dài thời gian thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí vốn đầu tư như một loạt dự án: Dự án Đê biển Bạch Đằng (giai đoạn 2); Dự án Đê tả Lạch Tray; Dự án cải tạo nâng cấp đường 356. 

Việc xác định cơ cấu nguồn vốn không có cơ sở thực hiện như vốn Trung ương, vốn của địa phương và nguồn vốn khác dẫn đến thực hiện dự án không khả thi, mất cân đối, dự án kéo dài như ở Dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An; Dự án Đê biển Nam Đình Vũ; Dự án trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 1); Dự án Tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray - Hồ Đông.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư còn hạn chế, chưa nghiên cứu tổng thể, đồng bộ, thiếu chính xác, một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện, việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư cơ bản tăng chi phí đầu tư từ 40% đến 100%, như: Dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 1); Dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể, Hải Phòng; Dự án xây dựng công trình khu nhà ở sinh viên giai đoạn 1. Có dự án tăng gấp 3 lần tổng mức đầu tư như: Dự án Khu neo đậu tàu cá Cát Bà; Dự án Tuyến đường trục KĐT-KCN Bến Rừng.

leftcenterrightdel
Dự án Cầu Hàn, một trong hàng loạt dự án để xảy ra sai phạm ở Hải Phòng. 

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một loạt sai phạm của UBND TP. Hải Phòng như: Chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng chuyển giao BT được Thủ tướng cho phép sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ như: Dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể, Hải Phòng là không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Không tiếp thu ý kiến các của bộ, ngành để thực hiện phương án thi tuyển kiến trúc đối với công trình cấp đặc biệt, công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc sông Cấm; Công tác giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài ở hầu hết các dự án, việc triển khai dự án khi chưa đủ điều kiện mặt bằng thi công, khi triển khai dự án chưa thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường GPMB, dẫn đến khi thực hiện vướng mắc không đảm bảo tiến độ dự án. 

Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo TP. Hải Phòng


Ngoài những sai phạm nêu trên, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, qua thanh tra tổng sai phạm tài chính đề nghị giảm trừ là 59.171,768 triệu đồng, như: Giảm trừ khi phê duyệt dự toán công trình các dự án cầu Hàn, cầu Đăng Hải Phòng với giá trị 15.971,479 triệu đồng; Dự án cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, Km0 - Km2+231, là 2.779,915 triệu đồng; Dự án Xây dựng nút giao khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là 814,885 triệu đồng; Dự án kiên cố hóa và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê tả Lạch Tray, từ An Đồng đến cầu Rào, đoạn từ K19+00 đến K23+160 và từ K24+118 đến K26+130, là 2.473,463 triệu đồng; Dự án củng cố nâng cấp đê biển Bạch Đằng là 1.376,201 triệu đồng; Dự án Đường bao phía Đông Nam quận Hải An, đề nghị giảm trừ 7.036,693 triệu đồng; Dự án Đường trục chính Tây Nam Khu công nghiệp Đình Vũ là 12.251,266 triệu đồng; Dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể, Hải Phòng, là 4.248,259 triệu đồng; Dự án Hạ tầng KĐT mới Bắc sông Cấm, là 4.434,013 triệu đồng…

Từ những nội dung kết luận trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nội dung, trong đó kiến nghị: UBND TP. Hải Phòng có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn đã nêu trong kết luận thanh tra; Khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các Ban Quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Rà soát các dự án đầu tư và tập trung nguồn lực vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm cấp thiết để hoàn thành dự án theo kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, có phương án tháo gỡ khó khăn cho các Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ được duyệt. 

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng phụ trách đầu tư xây dựng qua các thời kỳ để xảy ra sai phạm, khuyết điểm đã nêu trong Kết luận thanh tra giai đoạn năm 2010 đến năm 2017. 

Hoàng Hưng