Gia đình họ chắc sẽ hạnh phúc và con cái họ được lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ nếu giữa vợ chồng họ không có sự nghi ngờ và không cư xử với nhau bằng bạo lực.
 

 

Theo Tố Tâm (Báo Đồng Nai)

 

.