Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững hơn, giảm rủi ro về lãi suất, kỳ hạn, tỷ giá; đa dạng hơn các nhà đầu tư,... góp phần ổn định vĩ mô, nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay tại Hội nghị về công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm 2019.

leftcenterrightdel
Ngoài ra, theo ông Tuấn, do tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN đã góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN 

Về thu NSNN, ông Tuấn cho biết, đến hết tháng 6/2019, tổng thu NSNN đạt 745,4 nghìn tỉ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa đạt 51,1% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 47,6%), tăng 13,6%; thu dầu thô đạt 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2018.

“Cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt khá; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 51,5% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 46,7%), mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây; thu ngân sách địa phương đạt 54,3% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 54%), với 50/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán”- ông Tuấn cho biết thêm.

Về chi NSNN, 6 tháng đạt 666,1 nghìn tỉ đồng, bằng 40,8% dự toán, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2018. Công tác quản lý chi NSNN chặt chẽ, theo đúng dự toán; yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, do tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN cho nên đã góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN.

Cân đối NSNN 6 tháng đầu năm được đảm bảo; đã phát hành 112,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán và nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (7 nghìn tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,46 năm, lãi suất bình quân 4,86%/năm.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết thêm, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện các chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

 

Minh Nhật