Ngoài ra, đối với Ngân hàng chính sách là 5.000 tỉ đồng; Ngân hàng hợp tác xã là 3.000 tỉ đồng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài vốn pháp định là 15 triệu đô la Mỹ (USD);

Đối với công ty tài chính, Nghị định quy định mức vốn pháp định là 500 tỉ và thấp nhất là Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn là 500 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Mức vốn pháp định đối với ngân hàng thương mại là 3.000 tỉ đồng ( ảnh minh họa: Minh Nhật

Nghị định quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đối với Quỹ tín dụng nhân dân được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định trên, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Cũng theo Nghị định, kể từ ngày 15/01/2020, trường hợp có văn bản quyết định thay đổi về địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày văn bản quyết định thay đổi về địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, quỹ tín dụng nhân dân phải có biện pháp bảo đảm có vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định trên.

Minh Nhật