Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước 81 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu Quý I đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017. Theo đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22,5% dự toán, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,7% dự toán, đạt tiến độ cao nhất trong các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2017. Thuế thu nhập cá nhân đạt 27,1% dự toán, tăng 6,7%; các loại phí, lệ phí đạt 24,6% dự toán, tăng 11,3%.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa ( nguồn: internet)

Như vậy, không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 209 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2017.

Đáng nói ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán năm; 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, về chi NSNN tháng 3 ước đạt 112,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi Quý I ước đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2017; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán, bằng 79,9% so cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán, tăng 7,8%; chi thường xuyên đạt 222,55 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3%.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung, các nhiệm vụ chi NSNN trong Quý I được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, và các chính sách an sinh xã hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của năm 2018, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá.

Đồng thời, tiếp tục tổng hợp báo cáo các trường hợp nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi để trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm, tránh tình trạng nợ đọng lớn, kéo dài.

Nguyễn Anh