Về tổng chi NSNN, trong tháng 10 đạt 131,3 nghìn tỉ đồng. Luỹ kế chi NSNN 10 tháng đạt 1.260,2 nghìn tỉ đồng, bằng trên 72% dự toán, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, đã đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

leftcenterrightdel
Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách gặp khó khăn do thu NSNN giảm sâu. Ảnh: Minh Nhật

Đặc biệt, nhờ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 321,5 nghìn tỉ đồng, bằng 68,3% dự toán.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính cả kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 và số kế hoạch giao bổ sung trong năm, thì số vốn giải ngân đạt 379,5 nghìn tỉ đồng, bằng 60,37% kế hoạch được giải ngân năm 2020; chi trả nợ lãi đạt 89,1 nghìn tỉ đồng, bằng 75,4% dự toán, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 841,3 nghìn tỉ đồng, bằng 79,6% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, tính đến cuối tháng 10, NSNN đã chi khoảng 17,77 nghìn tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, chi hơn 5.000 tỉ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;  12,68 nghìn tỉ đồng hỗ trợ cho 12,78 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 3,17 nghìn tỉ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi; Hỗ trợ 500 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 5 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. “Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả nhà ở do thiên tai gây ra, dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các hộ dân khoảng 1.400 tỉ đồng.”- đại diện Bộ này cho hay.

Từ kết quả thu chi, đánh giá về cân đối ngân sách,  Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương khó khăn trong điều kiện giảm thu NSNN sâu. Nguyên nhân là do tác động của đại dịch COVID-19, cũng như do tình hình thiên tai, lũ lụt và biến đổi khí hậu.

Theo đó, tính đến ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính đã phát hành 264,3 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỉ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,66 năm, lãi suất bình quân 2,92%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).

 

 

 

Minh Nhật