Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm 31/12/2018, số dư Quỹ BOG là hơn 3.504 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2019 là hơn 2.019 tỉ đồng (ảnh minh họa: Minh Nhật)

Còn tính đến hết ngày 31/3/2019, số dư Quỹ BOG - 620,643 tỉ đồng. Tiếp sang hết Quý II/2019 (tính đến hết ngày 30/6/2019), số dư Quỹ BOG là 499,932 tỉ đồng; 

Trong Quý III/2019 (tính từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019), tổng số trích Quỹ BOG là 2.518,191 tỉ đồng; 

Ngoài ra, tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019): 0 đồng. 

Như vậy, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III/2019 đạt 1 tỉ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III/2019: - 12 triệu đồng.

Về số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2019 (tính đến hết ngày 30/9/2019): 2.019,246 tỉ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, việc thông tin này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

Minh Nhật