leftcenterrightdel
Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV/2019 là gần 2.800 tỉ đồng. (Ảnh minh họa) 

Trước đó, theo Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm 31/12/2018, số dư Quỹ BOG là hơn 3.504, 376 tỷ đồng.

Còn tính đến hết ngày 31/3/2019, số dư Quỹ BOG - 620,643 tỷ đồng. Tiếp sang hết Quý II/2019 (tính đến hết ngày 30/6/2019), số dư Quỹ BOG là - 499,932 tỷ đồng; 

Trong Quý III/2019 (tính từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019), tổng số trích Quỹ BOG là 2.019,246 tỷ đồng; 

Như vậy, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV/2019 đạt 2,250 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III/2019: 8 triệu đồng.

Về số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV/2019 (tính đến hết ngày 31/12/2019): 2.779,815 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, việc thông tin này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

PV