Với nhận định đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng.

leftcenterrightdel
Theo NHNN, việc cắt giảm một số thủ tục mua bán, kinh doanh vàng được cắt giảm là cần thiết trong bối cảnh hiện nay

Cụ thể, trên cơ sở rà soát các quy định, NHNN xét thấy một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có thể cắt giảm bao gồm: thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép.

NHNN cho hay, với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, dự thảo Thông tư đã nhận được ý kiến ủng hộ mạnh mẽ tại các cuộc họp giữa NHNN và một số cơ quan Bộ, ngành (trong đó có Bộ Tư pháp), Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI), Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, các nhà phản biện chính sách và một số doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Hiện nay, dự thảo Nghị định đã hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hiện nay đang chờ phê duyệt của Chính phủ như một giải pháp quan trọng của Đề án về tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế.

Trong thời gian chờ ý kiến phê duyệt chính thức của Chính phủ đối với Đề án cũng như Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP, việc NHNN chủ động ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN với các nội dung cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết tháo gỡ vướng mắc cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng là phù hợp và cần thiết, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ của NHNN.

Ngoài ra, một số quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN liên quan đến chế độ báo cáo của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD, doanh nghiệp kinh doanh vàng về tình hình thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ và thị trường vàng nguyên liệu cũng có thể được bãi bỏ ngay do hiện nay không còn phát huy nhiều tác dụng đối với công tác quản lý nhà nước và để góp phần giảm tải các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, xã hội.

Để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, dự thảo Thông tư cũng quy định các tổ chức tín dụng/ doanh nghiệp hàng quý phải báo cáo NHNN các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng trong kỳ.

Nguyễn Anh