leftcenterrightdel
Theo Cục Thuế hà Nội, nhiều DN hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, có số nộp ngân sách lớn và năm sau cao hơn năm trước ( ảnh minh họa: ineternet) 

Cơ quan thuế các cấp tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử với kết quả trên 98% DN đang hoạt động thực hiện kê khai qua mạng và trên 95% số tiền thuế được thực hiện nộp theo phương thức điện tử, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết 19, đã góp phần giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế (NNT) và cơ quan thuế. Cục Thuế là đơn vị được UBND TP. Hà Nội,  Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế lựa chọn triển khai thí điểm nhiều chương trình, đề án cải cách, hiện đại hóa như: thí điểm đề án hóa đơn điện tử có xác thực; chương trình hoàn thuế điện tử; vận hành ứng dụng khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân; thanh, kiểm tra điện tử, giảm thời gian làm việc tại trụ sở DN. Đến nay, cơ bản những dịch vụ cơ quan thuế cung cấp đã đạt cấp độ 3, cấp độ 4.

Đối với hoạt động thu ngân sách, trong 9 tháng đầu năm 2018, thu NSNN của Hà Nội ước đạt 166,2 nghìn tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán, tăng 13,7%. Để có được những kết quả nêu trên là có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng các DN, doanh nhân trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, cộng đồng DN trên địa bàn thành phố đã chủ động tìm nhiều giải pháp, vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần quan trọng để ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ, với tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 193.878 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán pháp lệnh và tăng 18,3% so với thực hiện năm 2016. Nhiều DN hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, tốc độ tăng trưởng khá, có số nộp ngân sách lớn và năm sau cao hơn năm trước, tiêu biểu như: Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội năm 2017 nộp NSNN đạt 10.540 tỷ đồng, tăng 15% so với số nộp năm 2016. Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam năm 2017 đã nộp NSNN 3.050 tỷ đồng, tăng 29% so với số nộp năm 2016.Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam đã nộp NSNN 1.344 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước...

 Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, theo ông Mạnh, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế nhằm giảm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất, để NNT thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Cơ quan Thuế cũng sẽ đổi mới phương thức hỗ trợ NNT, chuyển tải nhanh chóng, kịp thời những thông tin về chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung đến cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết nhanh gọn, kịp thời những yêu cầu, những khó khăn vướng mắc. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các khâu của công tác quản lý thuế như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử…tiến đến thực hiện các giao dịch hành chính giữa NNT và Cơ quan Thuế đều được thực hiện thông qua phương tiện điện tử. 

Nguyễn Anh