Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty Cổ phần May Vietdaz (trụ sở tại thôn 2B, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống) do ông Lê Đắc Lực làm Giám đốc, hoạt động ở lĩnh vực may xuất khẩu, đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

leftcenterrightdel
Công ty Cổ phần May Vietdaz bị xử phạt 310 triệu đồng vì đã chiếm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần May Vietdaz bị xử phạt 170 triệu đồng vì lấn chiếm 31.247,1m2 diện tích đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tiếp tục xử phạt Công ty 140 triệu đồng vì lấn chiếm 2.608,9m2 diện tích đất phi nông nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cộng, số tiền xử phạt Công ty Cổ phần May Vietdaz là 310 triệu đồng.

Công ty Cổ phần May Vietdaz phải nộp vào tài khoản thu ngân sách tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, photo biên lai nộp phạt gửi về UBND huyện.

Quá thời hạn, nếu Công ty chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp, theo quy định tại Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính.

Công ty Cổ phần May Vietdaz buộc phải thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, cho thuê đất./.

Bình Minh