Theo đó, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Địa điểm hoạt động: đường Hồ Xuân Hương, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) số tiền 434.506.000 đồng.

leftcenterrightdel
Xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC hơn 430 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã thực hiện 5 hành vi vi phạm hành chính gồm:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 400 m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Kết quả đo đạc và phân tích 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày đêm trước khi thải ra ngoài môi trường, lấy ngày 18/7/2023, so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B, K=1,0 có thông số NH4+ (tính theo N) = 22,8mg/l, vượt 2,28 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép; lưu lượng xả thải 354m3/ngày đêm.

Với hành vi này, Thanh tra Bộ TNMT quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 270 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 4.752.723 đồng.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Kết quả đo đạc và phân tích 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công suất 2.500m3/ngày đêm trước khi thải ra ngoài môi trường, lấy ngày 18/7/2023, so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B, K=1,0 có thông số NH4+(tính theo N) = 11,3mg/l, vượt 1,13 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép; lưu lượng xả thải 128m3/ngày đêm.

Với hành vi này, Thanh tra Bộ TNMT quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền là 110 triệu đồng. Đồng thời buộc công ty chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 4.753.000 đồng.

3. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (năm 2021, Công ty lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nhưng không đúng về tình hình phát sinh, chuyển giao, lưu giữ chất thải nguy hại và không gửi báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định).

Với hành vi này, Thanh tra Bộ TNMT quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 15 triệu đồng.

4. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 không đầy đủ về các loại chất thải nguy hại phát sinh (thiếu ắc quy thải), số liệu báo cáo kỳ trước không phù hợp với số liệu trong báo cáo năm 2021 và không gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định).

Với hành vi này, Thanh tra Bộ TNMT quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền là 15 triệu đồng.

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi (cụ thể: từ năm 2020 đến nay, Công ty phát sinh 2.200kg bình Acquy thải nhưng không báo cáo và không được chấp thuận về việc lưu giữ, không chuyển giao cho đơn vị có chức năng).

Với hành vi này, Thanh tra Bộ TNMT quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền là 15 triệu đồng.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phải nộp phạt là  434.506.000 đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Lê Tiến Dũng (Tổng Giám đốc) là người đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Quyết định này để chấp hành. Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

Bình Minh