Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương vào chiều hôm qua nhằm xem xét về phương án xử lý 3 dự án: Sơ sợi Đình Vũ, Nhà máy thép Việt Trung và Nhà máy thép Thái Nguyên giai đoạn 2.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng cho biết, Nhà nước không cấp thêm vốn vào dự án. ( ảnh: VGP)

Theo đó, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, ngân hàng đề cao trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, chậm tiến độ này, thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương báo cáo Trưởng ban chỉ đạo theo các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, các chủ đầu tư dự án, các doanh nghiệp (doanh nghiệp có dự án, doanh nghiệp yếu kém, chậm tiến độ) phải đề xuất các phương án khả thi, thẩm quyền xử lý và thời hạn xử lý theo phương châm doanh nghiệp và chủ đầu tư phải chủ động, tự chịu trách nhiệm xử lý theo nguyên tắc, cơ chế thị trường, “Nhà nước không cấp thêm vốn vào dự án, quan tâm toàn diện bảo đảm lợi ích cao nhất của Nhà nước, quyền của người lao động, an sinh xã hội, môi trường và ổn định xã hội cũng như quốc phòng, an ninh.”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu phải làm tốt hơn nữa vai trò Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, cũng như vai trò của Cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu các tập đoàn, tổng công ty liên quan đến 12 dự án. Qua đó, kịp thời tham mưu, tổng hợp cho Ban chỉ đạo để xác định rõ các vấn đề cần xử lý và nêu rõ quan điểm của mình.

Về phía các bộ, ngành, cần tăng cường trách nhiệm phối hợp, có ý kiến đầy đủ, đúng hạn để Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổng hợp, tham mưu kịp thời. Các vấn đề vướng mắc, khó khăn cần được phản ánh kịp thời tới Ban chỉ đạo kèm theo phương án xử lý rõ ràng, nêu rõ cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

“Chính phủ, Ban chỉ đạo không làm thay công việc của doanh nghiệp, trách nhiệm chính thuộc về các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp cần chủ động làm việc với các đối tác, từng bước có các phương án xử lý về tài chính, giảm lỗ.”- Phó Thủ tướng Thường trực nói. Đồng thời cho rằng, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, các bộ ngành đánh giá kỹ việc phục hồi sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó mới có cơ sở xem xét việc đưa 3 dự án trên ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

Minh Nhật