Trong nửa năm 2022, tỉnh Quảng Ninh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được 5.993/15.917 tỉ đồng, đạt 37,7% kế hoạch; trong đó, nguồn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 39,7% kế hoạch.

Có 8/17 chủ đầu tư giải ngân rất chậm, không đạt mục tiêu chỉ đạo của tỉnh đề ra là: Trường Đại học Hạ Long; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; BQL Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh.

leftcenterrightdel
 Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả mới giải ngân đạt 22,7%.

Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao là: Công ty Điện lực Quảng Ninh; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông....

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân giải ngân chậm do cả yếu tố chủ quan và khách quan.

Về khách quan, các dự án khởi công mới, thời gian chuẩn bị các thủ tục về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; lựa chọn nhà thầu xây lắp… thường mất từ 4-6 tháng, nên từ cuối quý II/2022 mới bắt đầu giải ngân.

Đối với các dự án chuyển tiếp, một số dự án có tổng mức đầu tư lớn, do đã được tạm ứng hợp đồng từ cuối năm 2021, nên trong những tháng đầu năm 2022 các nhà thầu triển khai thi công để hoàn thành khối lượng đã tạm ứng, chưa có nhiều khối lượng hoàn thành phát sinh, chưa đến kỳ thanh toán theo hợp đồng cho nhà thầu, nên chưa thể giải ngân.

Về nguyên nhân chủ quan, một số chủ đầu tư, địa phương chậm triển khai các thủ tục đầu tư (lập chủ trương đầu tư, lập thẩm định phê duyệt dự án chậm), dẫn đến một số dự án mặc dù đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, dẫn đến chưa thể phân khai chi tiết nguồn vốn đầu năm. Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của các chủ đầu tư còn chậm, chưa thể phân khai nguồn vốn ngay từ đầu năm. Trong số 59 dự án quyết toán hoàn thành năm 2022 còn 23 dự án chưa quyết toán.

Tỉnh Quảng Ninh xác định, đầu tư công là một trong những trụ cột đảm bảo tăng trưởng. Bởi vậy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động... Vì thế, những tháng cuối năm cần có các biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua.

 

Hiểu Trân