Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 ở Quảng Bình tiếp tục ổn định: sản xuất công nghiệp, thuỷ sản, thương mại, dịch vụ tăng khá; hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch được triển khai có hiệu quả; thu ngân sách đạt khá; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác an sinh xã hội được chú trọng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp báo.

Đáng chú ý giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2019 ước đạt 8.964 tỷ đồng (tăng 7,6%). Trong đó: kinh tế nhà nước đạt 497,6 tỷ đồng (tăng 8,4%); kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.830,1 tỷ đồng (tăng 7,8%); kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.636,5 tỷ đồng (tăng 6,8%). Về chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 9 tháng ước (tăng 6,6%).

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 9 năm 2019 ước đạt 3.230 tỷ đồng (tăng 36,8% so cùng kỳ). Trong đó, thu tiền cấp đấp tăng 124,6%; Thu thuế trước bạ tăng 37,3%; Thu tiền thuê đất tăng 75,5%; Thuế thu nhập cá nhân 27,4%; Thu khác trong cân đối ngân sách tăng 223,8%;....

Tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.498 tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán địa phương giao, bằng 100% so cùng kỳ. Khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý ở Quảng Bình 9 tháng năm 2019, ước thực hiện 2.781 tỷ đồng (tăng 2,5% so cùng kỳ). Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2019 đến ngày 30/9/2019 đạt 62,7% dự toán.

leftcenterrightdel
 Một góc TP Đồng Hới (Ảnh Internet).

Về đầu tư ngoài ngân sách, quý III/2019 đã phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng; 9 tháng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 41 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.787 tỷ đồng. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ.

Trong đó đáng chú ý các dự án lớn: Dự án của Tập đoàn FLC (đang thực hiện); Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I (Đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư); Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II (Đã hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hiện tại EVN đã trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt chủ trương đầu tư) và các Dự án điện mặt trời và điện gió của Tập đoàn Dohwa, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, công ty B&T và Công ty Tập đoàn Hà Đô...

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật (ngoài cùng bên phải) đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án nhiệt điện Quảng Trạch.

9 tháng đầu năm 2019, Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 435 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 7.078 tỷ đồng (tăng 5,86 % so cùng kỳ), trong đó Quý III/2019 là 106 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 2.416 tỷ đồng (tăng 42,2 % so cùng kỳ). Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, Quảng Bình có 189 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động; có 147 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 17 doanh nghiệp tiến hành giải thể tự nguyện. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 6.149 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 70.966 tỷ đồng.

Về công tác công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tập được chú trọng đến mọi đối tượng, có chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về luật sư, giám định tư pháp, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp.

Đáng chú ý, trong quý III/2019, Quảng Bình đã triển khai 95 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 4,5 tỷ đồng, kiến nghị khác 534 triệu đồng; đã thu hồi 4,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 82,7%.

Bùi Tiến