leftcenterrightdel

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Công thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18/4/2020. 

Cụ thể, ngay sau khi Thủ tướng đồng ý về việc xuất khẩu gạo lại ngày 11/4, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, qua theo dõi, thống kê của cơ quan này, trong thời gian từ 24h ngày 11/4/2020 đến 19h34 ngày 12/4/2020 đã có 40 doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu tại 13 Chi cục Hải quan với số gạo đạt gần 400.000 tấn (hạn mức xuất khẩu của tháng 4/2020 là 400.000 tấn).
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc triển khai đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo của cơ quan Hải quan và việc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không nhận được đầy đủ thông tin về việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, dẫn đến gây khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Do vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu tháng 4/2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, trong đó nêu cụ thể về quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống; công tác phối hợp với Bộ Công thương về việc này.
 
Đồng thời, Bộ Tài chính báo cáo việc mua tạm trữ lương thực theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 3/4/2020 và văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Về phía Bộ Công thương, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo về việc triển khai văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và công tác phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.
 
Hai Bộ Tài chính và Công thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung nêu trên trước ngày 18/4/2020.
Minh Nhật