Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 17/5 cơ quan này đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-XPHC, về việc xử phạt VPHC đối với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (địa chỉ 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Mức xử phạt 3 tỉ đồng, theo qui định tại điểm b khoản 3 Điều 5; điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, qui định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung theo qui định tại khoản 4 Điều 1, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ).

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt về hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.Cụ thể, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức liên quan đến ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) dùng cổ phiếu HNG bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại Tổ chức tín dụng.

leftcenterrightdel
 Công bố thông tin bất thường của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến việc xử phạt VPHC của UBCKNN. Nguồn: HAGL.

Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này, Tổ chức tín dụng đã bán 20.000.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 200.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 7/1 và bán 5.400.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 54.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 10/1 trên tài khoản chứng khoán của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai để thu hồi nợ. Tuy nhiên, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với giao dịch nêu trên.

Ngoài hình thức xử phạt chính, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng đối với công ty, qui định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Ngày 20/5, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) đã “công bố thông tin bất thường”, thông báo thông tin nội dung liên quan đến Quyết định xử phạt số 305/QĐ-XPHC của UBCKNN.

Công bố cho biết, Công ty sẽ tuân thủ ngưng giao dịch chứng khoán trên các tài khoản chứng khoán của mình; lưu ý, “việc xử phạt này áp dụng riêng đối với Công ty và hoàn toàn không ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch chứng khoán của mã cổ phiếu HAG”.

V.H