leftcenterrightdel
 Công ty Busadco dính nhiều sai phạm

Theo đó, Thanh tra tỉnh BR-VT xác định, Công ty Busadco chưa chấp hành đúng quy định về thời hạn báo cáo chủ sở hữu (UBND tỉnh BR- VT), về đăng ký quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý và người lao động năm 2013 và 2014.

Công ty Busadco chi phụ cấp cho một số hợp đồng khoán gọn vượt so với quy định, chi một số nội dung chi quỹ phúc lợi để hỗ trợ cho các đơn vị ngoài doanh nghiệp chưa phù hợp theo quy định. Công ty Busadco chi từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng cho các đối tượng không liên quan đến việc đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý của Công ty Busadco chưa đúng theo quy định…

leftcenterrightdel
 Từng nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động nhưng theo kết luận thanh tra Công ty Busadco dính hàng loạt sai phạm.

Thanh tra tỉnh BR-VT cũng xác định, việc chi lương, thưởng đối với viên chức quản lý và người lao động tại Công ty Busadco cũng chưa đúng quy định. Cụ thể, Giám đốc Công ty KH&CN chi lương kiêm nhiệm cho Tổng Giám đốc và 2 Phó TGĐ Công ty Busadco với các chức danh Giám đốc và PGĐ của Công ty KH&CN với số tiền 182.700.000đ được thanh tra xác định là không có căn cứ. TGĐ Công ty Busadco ông Hoàng Đức Thảo chi thưởng cho 4 nhân viên vượt so với quy định với tổng số tiền gần 1,073 tỷ đồng…

Đáng nói hơn, mặc dù 2 chi nhánh của Công ty Busadco là Chi nhánh miền Bắc và Công ty DV&TM hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ trong năm 2013, 2014 tổng cộng hơn 12 tỷ đồng nhưng TGĐ Công ty Busadco vẫn chi thưởng cho các đơn vị này.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh BR-VT còn phát hiện việc Sở Xây dựng BR-VT có văn bản xin Công ty Busadco hỗ trợ tiền nhiên liệu hàng tháng từ năm 2011- 2014 và đã nhận hỗ trợ của Công ty Busadco là trái quy định pháp luật. Sở Xây dựng BR-VT đã nhận từ Công ty Busadco là hơn 1,7 tỷ đồng và đã chi gần 1,196 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh BR-VT cũng xác định việc Busadco chi tiền môi giới hoa hồng tại Chi nhánh miền Bắc không đúng quy định với số tiền hơn 821 triệu đồng.

Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, qua thanh tra, đoàn Thanh tra xác định Công ty Busadco xuất hóa đơn kê khai thuế GTGT không kịp thời, kê khai các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh chưa đúng quy định, phải truy thu thuế GTGT gần 67 triệu đồng. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thanh tra xác định Công ty Busadco phải truy thu trong 2 năm 2013, 2014 số tiền hơn 824 triệu đồng.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty Busasdco chưa khấu trừ đúng đối với cá nhân nhận tiền thù lao tác giả do sử dụng Bằng sáng chế, chưa kê khai thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản thưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động…. Thanh tra xác định số thuế TNCN chênh lệch trong 2 năm 2013, 2014 hơn 4,27 tỷ đồng, trong đó Công ty Busadco mới kê khai, quyết toán hơn 1,70 tỷ đồng và phải truy thu hơn 2,57 tỷ đồng.

Về khấu hao tài sản cố định, Thanh tra xác định Công ty Busadco đã trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định, cao hơn mức quy định, cụ thể năm 2013 là hơn 3,77 tỷ đồng (đã tính chi phí khấu hao này vào tổng chi phí để xác định thuế TNDN năm 2013)….

Trong thông báo KLTT, Thanh tra tỉnh BR-VT kiến nghị thu hồi hơn 3,46 tỷ đồng tiền thuế GTGT, thuế TNDN do Công ty Busadco kê khai thiếu, thu hồi 182.700.000đ từ TGĐ và 2 Phó TGĐ Công ty Busadco do chi tiền lương kiêm nhiệm không đúng, thu hồi từ Công ty Busadco (đơn vị xây lắp) tổng số tiền hơn 252,9 triệu đồng là đơn vị thi công do quyết toán sai đơn giá vật tư, chi phí vận chuyển và khối lượng không đủ điều kiện nghiệm thu.

Thanh tra tỉnh BRVT cũng kiến nghị thu hồi từ Sở Xây dựng BR-VT số tiền hơn 1,196 tỷ đồng do Sở Xây dựng chi không đúng mục đích từ nguồn thu hỗ trợ của Công ty Busadco từ năm 2011-2014. Ngoài ra, Thanh tra cũng kiến nghị thu hồi số tiền môi giới chi không đúng cho Chi nhánh Miền Bắc của Công ty Busadco hơn 821,7 triệu đồng….

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã có văn bản đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh BR-VT ban hành các quyết định thu hồi các khoản tiền chi sai theo quy định.

Công ty Busadco thành lập ngày 18/6/2003 theo quyết định số 5884/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT và được chuyển thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 2465/QĐ-UB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh BR-VT. Busadco được giới thiệu là đơn vị được công nhận là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tại Giấy chứng nhận số 01/DNKHCN ngày 13/4/2009 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BR-VT. Là một Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đơn vị này cũng được biết đến với các cá nhân, tập thể được tặng nhiều danh hiệu như Anh hùng lao động, Huân chương lao động, kỷ lục địa phương…

Những sai phạm cụ thể của Busadco ra sao, báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nam Phong