Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã kí quyết định số 1490/QĐ-XPVPHC, xử phạt VPHC đối với Chi nhánh Công ty CP Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh, doanh nghiệp chuyên sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, gạch không nung và cống bê tông li tâm có trụ sở chính tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng, do có những vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường.

Chi nhánh Công ty CP Xây dựng số 1 Lâm Đồng bị xử phạt VPHC về hai hành vi, không thu gom chất thải nguy hại, xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường, vượt quy chuẩn kĩ thuật về chất thải từ 5 lần trở lên (trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày), quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 21 và điểm a, khoản 6, Điều 14, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Quyết định xử phạt VPHC đối với Chi nhánh Công ty CP Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh. 

Ngoài bị xử phạt, mức 210 triệu đồng, Chi nhánh Công ty CP Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh bị buộc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo nội dung Kế hoạch môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, trong thời hạn 30 ngày; buộc chi trả phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

Trước đó, ngày 18/5, quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, lập biên bản VPHC về các hành vi vi phạm nêu trên của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh. Ngày 7/6, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền ra quyết định xử phạt VPHC đối với chủ thể vi phạm.

Điểm tích cực, theo quyết định 1490/QĐ-XPVPHC, sau khi bị lập biên bản VPHC, doanh nghiệp đã thu gom triệt để chất thải nguy hại và nước thải tại khu vực sản xuất, cải tạo mương thoát nước, không còn tình trạng nước thải chảy tràn ra mương thoát nước của nhà xưởng.

H.V