leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ - Voọc chà vá chân đen thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB.

Theo đó, ông này cất giữ trái phép 08 cá thể Voọc chà vá chân đen (Pygathrrix nigrripes) thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và 08 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB.

Tổng số tiền ông Nam bị phạt là 357,5 triệu đồng, trong đó, 350 triệu về hành vi cất giữ lâm sản trái với quy định của nhà nước, đối với 08 cá thể Voọc chà vá chân đen đã chết (thuộc nhóm IB); 7,5 triệu đồng về hành vi cất giữ lâm sản trái với quy định đối với 08 cá thể Khỉ đuôi lợn đã chết (nhóm IIB).

Đồng thời, tịch thu 16 cá thể động vật rừng đã chết này và chuyển giao cho Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng để làm tiêu bản theo quy định.

Tâm An