leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tuyệt đối không can thiệp, tiếp nhận can thiệp, tác động đến việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của các lực lượng chức năng. Xem xét hình thức xử lý phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, nếu có vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị; lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn nói riêng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị cần xem xét hình thức xử lý phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nếu có vi phạm.

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, công tác kiểm tra xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng thành phố với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thực chất, có chiều sâu. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND TP Hải Phòng nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khánh Quyên