leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành ngày hôm nay (22/5), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu như kỳ trước và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động của giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Về trích lập Quỹ BOG: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời, không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 357 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Xăng RON95-III có giá bán lẻ là 21.499 đồng/lít (tăng 499 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá dầu, kỳ điều hành này, dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ là 17.954 đồng/lít (tăng 301 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa có giá bán 17.969 đồng/lít (giảm 3 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 15.158 đồng/kg (tăng 296 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, việc trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2023.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đối với các mặt hàng giảm giá và không sớm hơn 15 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đối với các mặt hàng tăng giá.


Nguyễn Anh