leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt tăng giá.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và biến động tỉ giá VND/USD cũng như các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Theo đó, trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa; Không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.219 đồng/lít (tăng 729 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.065 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.284 đồng/lít (tăng 741 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Đối với các mặt hàng dầu: Giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ tại kỳ điều hành hôm nay không cao hơn 21.014 đồng/lít (tăng 465 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá mặt hàng dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 21.266 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Còn mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S, có giá bán lẻ không cao hơn 17.099 đồng/kg (tăng 667 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Nguyễn Anh