leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đa phần giảm nhẹ.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỉ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Theo đó, trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa.

Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.512 đồng/lít (giảm 240 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.045 đồng/lít;

Còn giá ăng RON95-III có mức giá không cao hơn 23.557 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Ngoài ra, mặt hàng tại kỳ điều hành này như sau: Giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ không cao hơn 20.471 đồng/lít (giảm 302 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu hỏa không cao hơn 20.609 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.133 đồng/kg (tăng 174 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Về thời gian thực hiện:  Trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7 tháng 3 năm 2024.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 7 tháng 3 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15h ngày 7 tháng 3 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.

Nguyễn Anh