leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu kỳ điều hành này có sự điều chỉnh nhẹ.

Cụ thể, theo Bộ Công thương, tại kỳ điều hành này, không thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Về giá điều hành bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng RON92 tăng 109 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ không cao hơn 21.799 đồng/lít.

Đối với giá xăng RON95-III, giá bán lẻ tại kỳ điều hành không cao hơn 22.990 đồng/lít, theo đó, giảm 34 đồng/lít.

Về giá bán lẻ đối với các mặt hàng dầu. Theo Bộ Công thương, giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 20.196 đồng/lít, giảm 87 đồng/lít so với giá hiện hành.

Mặt hàng dầu hỏa có giá bán lẻ không cao hơn 21.116 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít.

Ngoài ra, mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S, có giá bán lẻ là 15.729 đồng/lít. Như vậy, kỳ điều hành này, giá dầu madút tăng 91 đồng/kg.

Cũng theo Bộ Công thương, việc áp dụng giá bán lẻ được thực hiện từ 15 giờ ngày hôm nay (30/11).

 

 

Nguyễn Anh