leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, chỉ có dầu madút 180CST 3.5S tăng giá.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 21.690 đồng/lít (giảm 584 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) và thấp hơn giá ván lẻ xăng RON95-III 1.334 đồng/lít; Xăng RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 23.024 đồng/lít (giảm 506 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá bán lẻ các mặt hàng dầu như sau: Giá dầu điêzen 0.05S tại kỳ điều hành không cao hơn 20.283 đồng/lít (giảm 605 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa có giá bán lẻ không cao hơn 20.944 đồng/lít (giảm 568 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Đáng nói, tại kỳ điều hành này, dầu madút 180CST 3.5S là mặt hàng duy nhất tăng giá. Theo đó, giá bán lẻ dầu madút 180CST 3.5S lkhông cao hơn 15.638 đồng/kg (tăng 15 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện, cũng theo Bộ Công thương, không trích lập và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 23/11/2023.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 23/11/2023 đối với các mặt hàng giảm giá và không sớm hơn 15 giờ ngày 23/11/2023 đối với mặt hàng tăng giá.

Nguyễn Anh