leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, giá xăng tăng nhưng giá dầu được điều chỉnh giảm.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, trong đó, giá 2 mặt hàng xăng giảm nhẹ và hiện đang chi Quỹ BOG ở mức cao (E5RON92 là 850 đồng/lít; xăng RON95 là 950 đồng/lít).

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Thông tư 103/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ BOG và để tạo dư địa Quỹ BOG trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định: Tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa và dầu mazut, tăng mức trích lập BOG đối với dầu điêzen; không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Về Quỹ BOG xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước); dầu Mazut ở mức 200 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (kỳ trước chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 850 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 898 đồng/lít;

Xăng RON95-III bán lẻ là 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Tuy nhiên, kỳ điều hành này, giá dầu được điều chỉnh giảm. Trong đó, giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ là 21.562đồng/lít (giảm 962 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Giá dầu hỏa có giá bán lẻ là 21.594đồng/lít (giảm 982 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 13.636 đồng/kg (giảm 298 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện, trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 13/2/2023.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 30 ngày 13 tháng 2 năm 2023 đối với các mặt hàng giảm giá; không sớm hơn 15 giờ 30 ngày 13/2/2023 đối với các mặt hàng tăng giá.

 


Nguyễn Anh