leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra thực tế tại cảng cá Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Tỉnh Quảng Ninh xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển. Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể hóa chương trình quốc gia phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững; tăng cường công tác quản lý gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quyết liệt di dời các cơ sở nuôi ngoài quy hoạch, chuyển đổi vật liệu nổi; ký kết chương trình phối hợp với 6 tỉnh, thành phố trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản khai thác và chống khai thác IUU.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã hoàn thiện, hiệu chỉnh quy hoạch ngành nông lâm ngư nghiệp theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt thiết lập 10 điểm kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản tại địa phương trọng điểm nghề cá; đăng ký, cấp phép tạm thời tàu cá đối với các tàu chưa đủ điều kiện đăng ký chính thức để đưa vào quản lý; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá và khai thác thủy sản; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các kênh thông tin... 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh cần phải tiếp tục huy động tất cả các nguồn lực, chung sức, đồng lòng cùng 27 tỉnh, thành phố trong cả nước gỡ thẻ vàng cho ngành Thủy sản Việt Nam trong chương trình làm việc với đoàn thanh tra của EC dự kiến trong tháng 10/2023.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên đoàn công tác; đồng thời, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản, kết nối giám sát hành trình, năng lực kiểm soát sản lượng, cơ sở hạ tầng… nhằm đảm bảo thực hiện các quy định chống khai thác IUU.

Đối với những đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác tiếp tục để nghiên cứu, báo cáo, kiến nghị với các bộ, ngành liên quan.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, hạ tầng thủy sản, tình hình sản xuất, quản lý hoạt động thủy sản tại huyện Vân Đồn.

Trúc Khánh