Theo đó, giá bán điện, đối với các ngành sản xuất, kinh doanh thực hiện giảm 10% giá bán lẻ điện quy định.

Tổng thời gian hỗ trợ giảm giá điện là 3 tháng và được thực hiện theo kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày ban hành Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL (16/4/ 2020). Số tiền ngành điện hỗ trợ các doanh nghiệp khoảng 6.104 tỷ đồng.

Đối với giá bán lẻ cho các khách hàng sinh hoạt: khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Ước tính khoảng 26 triệu hộ sẽ được giảm giá trong các tháng 4, 5, 6 với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 2.930 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 

Giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thế, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt và giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ cũng giảm theo tỷ lệ tương ứng 10% như nêu trên.

Đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. Số tiền hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch ước khoảng hơn 1.800 tỉ đồng.

Về giảm tiền điện, để phối hợp chung tay cùng các bộ ngành, ngoài các đối tượng được giảm giá điện kể trên, Bộ đã chỉ đạo EVN và hướng dẫn thực hiện giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các đôi tượng mua điện từ các đơn vị thuộc EVN.

Cụ thể, các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 (không phải là khách sạn) được giảm 100% tiền điện.

Các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 20% tiền điện.

Các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 20% tiền điện. Tổng số tiền ngành điện hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng.

Tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện ước khoảng gần 11.000 tỉ đồng tương ứng với số tiền doanh thu giảm của EVN.

Để đảm bảo cho khách hàng sử dụng điện được hưởng các chính sách hỗ trợ về tiền điện theo Nghị quyết 41, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị điện lực phải chủ động giải quyết nhanh chóng, kịp thời tất cả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về chỉ số công tơ, hoá đơn tiền điện trước, trong và sau khi thực hiện việc giảm giá điện và giảm tiền điện.

Trong quá trình triển khai, Bộ sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị điện lực thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ về giảm giá điện, giảm tiền điện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian, qua đó góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị tác động của dịch COVID-19.

 

Lưu Ly