Theo đó, việc thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện như sau:

Giảm giá bán điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT) ở  các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

leftcenterrightdel
Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, giảm giá 10% và được áp dụng từ kỳ hóa đơn tháng 5,6 và 7. 

Mức giảm này cũng được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Ngoài ra, đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt, mức giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Về giảm tiền điện (giá trị trước thuế) được áp dụng cho cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN.

Cụ thể, giảm hoàn toàn tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Đối với các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19, các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 mức giảm là 20% tiền điện.

Cũng theo văn bản này, tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng.

Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực). Như vậy, việc áp dụng giảm giá điện với nhóm khách hàng bắt đầu từ các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...) sẽ thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày ban hành văn bản này.

Còn nhóm khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, EVN, các Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản hướng dẫn chỉ đạo chi tiết, đảm bảo việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đúng đối tượng, thời gian theo hướng dẫn tại văn bản này và phù hợp với tình hình thực tế cách ly xã hội tại từng địa phương.

Ông cũng cho biết, sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện thì giá bán điện sẽ được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

H. Trang