Cụ thể, giá xăng E5RON92 có giá 20.610 đồng/lít (tăng 850 đồng/lít so với giá hiện hành). Theo Bộ Công thương, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.300 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.150 đồng/lít và giá bán là 21.910 đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 21.783 đồng/lít, tăng 867 đồng/lít so với giá hiện hành và nếu không chi Quỹ BOG 350 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.217 đồng/lít và giá bán là 22.133 đồng/lít;

leftcenterrightdel
Xăng RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 21.783 đồng/lít, tăng 867 đồng/lít . 

Giá dầu diesel 0.05S là 16.537 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít so với giá hiện hành. Ngoài ra, giá dầu hỏa là 15.503 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá hiện hành); và giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.670 đồng/kg (tăng 221 đồng/kg so với giá hiện hành).

Theo Bộ Công thương, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG nhìn chung ở mức cao. Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục ở mức cao đối với các loại xăng dầu với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Do chi Quỹ BOG liên tục ở mức cao như trên nên giá xăng dầu trong nước đã có mức biến động thấp hơn mức biến động của giá xăng dầu thế giới.

Giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới dùng để tính giá cơ sở từ kỳ điều hành ngày 11/1/2021 đến nay đã tăng từ 35-50% (tùy loại xăng dầu, trong đó xăng RON92 để pha chế xăng E5RON92 tăng 48,9%, xăng RON95 tăng 50%, dầu diesel tăng 38,9%, dầu hỏa tăng 38,4%, dầu mazut tăng 35%), trong khi giá xăng dầu trong nước tăng 28,5-33,6% (tùy loại xăng dầu, trong đó xăng E5RON92 tăng 29,2%, RON95 tăng 28,7%, dầu diesel tăng 30,8%, dầu hỏa tăng 34,1%, dầu mazut tăng 27,7%), so với đầu năm.

Tại kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng sẽ tăng từ 1.217-2.150 đồng/lít. Cụ thể như: xăng E5RON92 tăng 2.150 đồng/lít, RON95 tăng 1.217 đồng/lít so với giá hiện hành.  

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với một số loại dầu ở mức: dầu diesel trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập 300 đồng/kg.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu  đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut không chi.

Minh Nhật