leftcenterrightdel
 Chỉ trong tháng 3, xuất khẩu ước đạt 34,01 tỉ USD, tăng 37,8%.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong tháng 3 năm 2024 ước đạt 34,01 tỉ USD, tăng 37,8% (tương ứng tăng 9,32 tỉ USD) so với tháng trước, nhập khẩu tháng 3/2024 ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 33,4% (tương ứng tăng 7,78 tỉ USD) so với tháng trước. Tổng xuất nhập khẩu tháng 3/2024 ước đạt 65,09 tỉ USD, tăng 35,6% (tương ứng tăng 17,1 tỷ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 3/2024 ước tính xuất siêu 2,93 tỉ USD.

Lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu ước đạt 93,06 tỉ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 13,51 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước đạt 84,98 tỉ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 10,35 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tổng xuất nhập khẩu lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 178,04 tỉ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 23,86 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại trong trong 3 tháng đầu năm 2024 ước tính xuất siêu 8,08 tỉ USD.

Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/3 đến 31/3/2024 đạt 31.935 tỉ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước. Lũy kế từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/3/2024, số thu ngân sách nhà nước đạt 88.354 tỉ đồng, đạt 26,3% dự toán được giao, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

PV