Liên quan vấn đề này, ủy ban nhân dân tỉnh đã có kết luận số 10142/KL-UBND ngày 20/10/2017, kết luận chỉ ra UBND huyện Côn Đảo giao đất, cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu vật tư cũ (Lô K) không đúng quy định của pháp luật.

Kleftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra Lô K
 

Ngày 15/06/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 5866/UBND-VP về đôn đốc báo cáo kết quả tại Lô K huyện Côn Đảo, tuy nhiên đến ngày 13/07/2018 UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo của Sở tài nguyên và môi trường. Theo đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 849/TTr-NV5 đề nghị Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường, Sở Nội vụ khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh đôn đốc các sở liên quan 

Được biết, mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản yêu cầu Thanh tra tỉnh cung cấp hồ sơ thu thập trong quá trình thanh tra vụ việc “vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với cá nhân nguyên là lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT và lãnh đạo UBND huyện Côn Đảo trong việc tham mưu giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến diện tích 6.600m² thuộc lô K” .

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

Xuân Ấn - Nho Thanh