Hồ sơ mà Báo Bảo vệ pháp luật có được, từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2019, Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế đã mở ít nhất 26 gói thầu hạng mục xây lắp, sửa chữa. Trong số này, Công ty Cổ phần đường bộ I Thừa Thiên Huế đã trúng tới 20 gói.

Cụ thể, Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên Huế đã trúng 19 gói trên tư cách nhà thầu độc lập. Chỉ có 1 gói danh nghiệp này liên danh với Công ty Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế. Gói thầu mà Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên Huế liên danh với Công ty Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế có giá trị mời thầu là 12.295.464.000 đồng, giá trúng thầu của liên danh là 12.264.048.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo chủ chốt của Sở GTVT Thừa Thiên Huế được phân công chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT

19 gói còn lại, Công ty Cổ phần đường bộ I Thừa Thiên Huế đều trúng thầu trên tư cách nhà thầu độc lập. Tổng 20 gói thầu mà Công ty Cổ phần đường bộ I Thừa Thiên Huế trúng thầu tại Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT có giá trị lên đến hơn 215 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh 4, 6, 8A, 9, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 1/7/2017 đến 31/12/2020 (mở thầu tháng 7/2017) có giá trị lớn nhất. Cụ thể, gói thầu này giá 30.423.000.000 đồng, nhà thầu này trúng với giá 30.331.397.000 đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên Huế trúng ít nhất 7 gói thầu xây lắp tại Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế. Trong các năm 2017, 2016 nhà thầu này cũng trúng liên tiếp nhiều gói xây lắp tại Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế. Có một điểm chung lặp đi lặp lại là Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên Huế thường trúng thầu với giá khá sát giá dự toán gói thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế là đơn vị trực thuộc Sở. Lãnh đạo chủ chốt của Sở GTVT Thừa Thiên Huế được phân công chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban này. 

Theo phân công của Sở GTVT Thừa Thiên Huế, ngoài GĐ sở này là ông Lê Anh Tuấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi mặt công tác của Sở thì ông Lê Công Diễn, PGĐ Sở chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban; Phê duyệt dự án, quản lý khối lượng, chất lượng công trình,…; Kiện toàn Ban QLDA các nguồn vốn sự nghiệp.

Để làm rõ vấn đề vì sao Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên Huế liên tiếp trúng các gói thầu do Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư với giá khá sát giá dự toán gói thầu, phóng viên đã liên lạc với hai vị lãnh đạo Sở GTVT Thừa Thiên Huế nói trên. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được sự phản hồi của hai vị này.

Xuân Nha