Ngày 6/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản, số 3537/UBND-MT, gửi các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Đà Lạt và đơn vị chủ đầu tư- Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng (Công ty XD Việt Hưng), trụ sở phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh, về việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án nhà máy thủy điện Cam Ly.

Sau khi xét văn bản số 149/KHĐT-KTN ngày 17/3 của Sở KH&ĐT Lâm Đồng báo cáo kết quả thẩm định đề nghị điều chỉnh nhà đầu tư, chuyển nhượng dự án nhà máy thủy điện Cam Ly của Công ty XD Việt Hưng, ý kiến UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ “Không xem xét cho chuyển nhượng dự án, điều chỉnh thay đổi nhà đầu tư từ Công ty XD Việt Hưng sang cho Công ty TNHH thủy điện Cam Ly để thực hiện dự án nhà máy thủy điện Cam Ly như đề xuất Sở KH&ĐT.

Lý do, không đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư số 1834/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Văn bản 3537/UBND-MT đề nghị Công ty XD Việt Hưng khẩn trương liên hệ các sở, ngành và địa phương có liên quan để hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, lập thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện dự án theo quy định; tập trung nguồn lực theo cam kết để đầu tư các hạng mục công trình nhà máy thủy điện Cam Ly theo quy định tại quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt;

leftcenterrightdel
 Dự án nhà máy thủy điện Cam Ly đang được thi công. Ảnh: congthuong

Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư..

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các Sở TN&MT, Nông nghiệp&PTNT, Công Thương, UBND thành phố Đà Lạt và các sở, ngành liên quan phối hợp với nhà đầu tư trong thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, lập thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định để làm cơ sở thực hiện đầu tư nhà máy thủy điện Cam Ly;

Giao Sở KH&ĐT theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án, đưa dự án vào hoạt động theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh.

Dự án Nhà máy Thủy điện Cam Ly được triển khai tại các tại phường 5, 7, 8 và xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, do Cty CP Xây dựng số 1 Việt Hưng làm chủ đầu tư, quy mô công suất 9,6MW, diện tích mặt bằng gần 25 ha. 

Theo tiến độ, toàn bộ 3 giai đoạn của dự án sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác vào quý II/2022. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn đang được thi công với khối lượng công việc triển khai thực hiện khá khiêm tốn.

PV