Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Nông nghiệp- PTNT và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa- Ninh Thuận- Lâm Đồng, từ Yang Bay- Tà Gụ kết nối với QL 27C và tỉnh lộ 707, Bác Ái, Ninh Thuận.

Theo văn bản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung đầy đủ hồ sơ, gửi Bộ Nông nghiệp- PTNT thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

leftcenterrightdel
 Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa- Ninh Thuận- Lâm Đồng, có điểm đầu từ Yang Bay- Tà Gụ, Khánh Sơn, Khánh Hòa. Ảnh: NH.

Mặt khác, yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Nông nghiệp- PTNT và UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8731/VPCP-CN, ngày 27/12/2022 của VPCP, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; khẳng định hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đã đủ điều kiện, cơ sở pháp lý để Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hay chưa (trong đó có nội dung về chuyển mục đích sử dụng rừng).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý việc cần thiết phải phân tích kỹ các phương án hướng tuyến (kể cả phương án làm hầm) để so sánh, lựa chọn phương án tối ưu, hạn chế tối đa chuyển đổi đất rừng.

leftcenterrightdel
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý việc cần thiết phải phân tích kỹ các phương án hướng tuyến (kể cả phương án làm hầm) để so sánh, lựa chọn phương án tối ưu, hạn chế tối đa chuyển đổi đất rừng. Ảnh: NH.

Liên quan đến thẩm định chủ trương đầu tư Dự án, trước đó, tại văn bản số 8731/VPCP-CN, ngày 27/12/2022 của VPCP, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Nông nghiệp- PTNT và UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung hồ sơ thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về lâm nghiệp, trình Chính phủ để trình Quốc hội vào kỳ họp sớm nhất.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước có ý kiến đánh giá rõ ràng về các nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 16 Nghị định 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ, quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

V.H