leftcenterrightdel
 Lòng hồ thủy điện Đa Siat. (Ảnh: Công ty CP Thủy điện Miền Nam)

Trước đó, UBND huyện Bảo Lâm đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cục bộ của Công ty TNHH Cà phê Thuận Dung (Công ty Thuận Dung) tại lòng hồ thủy điện Đa Siat và lòng hồ thủy điện Đam M’Ri.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, Công ty Thuận Dung hoạt động theo giấy phép đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp, nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo giấy phép được cấp và quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nạo vét.

Công ty này chưa cắm mốc, xác định phạm vi ranh giới khu vực nạo vét và các bãi tập kết cát theo phương án nạo vét đã được UBND tỉnh cấp phép. Chưa thực hiện hạ tầng các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động gồm: chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống hồ lắng, kho lưu chứa chất thải nguy hại, đê bao xung quanh tại các bãi tập kết, bãi chứa.

Công ty Thuận Dung chưa thực hiện công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định. Hơn nữa, doanh nghiệp này cũng chưa được UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường trong hoạt động nạo vét cục bộ và các hoạt động tại lòng hồ thủy điện Đam B'ri và lòng hồ thủy điện Đa Siat.

Do vậy, UBND huyện Bảo Lâm đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra dự án nạo vét cục bộ tại hai hồ thủy điện trên của Công ty TNHH Cà phê Thuận Dung./.

Đại Lánh