Ngày 13/9/2023, Báo Bảo vệ pháp luật đăng tải bài viết: “Hàng loạt dấu hiệu sai phạm tại dự án Tổ hợp công trình khách sạn của Công ty Việt Thanh VnC”. Nội dung bài viết phản ánh về các dấu hiệu sai phạm của chủ đầu tư và cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện dự án Tổ hợp công trình khách sạn, văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm của Tổng công ty Xây dựng và luyện kim Thanh Hóa - Công ty cổ phần (nay là Công ty Cổ phần Việt Thanh VnC).

leftcenterrightdel
Công ty Việt Thanh VnC đã thực hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với mục đích ban đầu là dự án Tổ hợp công trình khách sạn, văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, Công ty Cổ phần Việt Thanh VnC (Công ty Việt Thanh VnC) đã “hô biến” một phần dự án thành dự án nhà ở, chung cư. Quá trình chuyển đổi và thực hiện dự án chung cư nhà ở, Công ty Việt Thanh VnC đã thực hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Dự án Tổ hợp công trình khách sạn, văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm của Công ty Việt Thanh VnC được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý địa điểm đầu tư xây dựng với tổng diện tích khu đất 17.740m2.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án dịch vụ thương mại, Công ty Việt Thanh VnC có văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch dự án và kiến trúc công trình phù hợp hơn để sử dụng đất hợp lý và hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty Việt Thanh VNC điều chỉnh quy hoạch và hình thức sử dụng đất từ đất Dự án dịch vụ, thương mại sang đất Dự án kinh doanh hỗn hợp. Sau đó, UBND tỉnh ban hành văn bản đồng ý cho phép Công ty Việt Thanh VNC điều chỉnh mặt bằng quy hoạch và kiến trúc công trình.

Ngày 20/02/2013, Công ty Việt Thanh VnC có văn bản đề nghị điều chỉnh hình thức giao đất, cho thuê đất công trình kinh doanh hỗn hợp văn phòng, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư, nhà ở thấp tầng, trung tâm giới thiệu sản phẩm thiết bị luyện kim.

Diện tích xây dựng công trình văn phòng, văn phòng cho thuê, siêu thị, dịch vụ là 2.371m2; Diện tích xây dựng công trình nhà ở chung cư, nhà ở thấp tầng là 9.340m2 (nhà ở chung cư, diện tích 1.900m2; nhà ở thấp tầng, diện tích 7.440m2); Diện tích xây dựng công trình thể dục thể thao là 806m2; Diện tích xây dựng đường giao thông công cộng là 4.844,6m2; Diện tích mương tưới hiện trạng 378,4m2.

Tại thời điểm này, Công ty Việt Thanh VnC chưa phải là chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở và chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở.

Tuy nhiên, sau đó Sở Tài Nguyên và Môi trường (Sở TNMT) lại có Tờ trình về việc điều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích được giao là 17.361,6m2. Trong đó có phần diện tích 9.340 m2 được giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở chung cư và nhà ở thấp tầng, thời hạn giao đất lâu dài.

Đồng thời, Sở TNMT ký Giấy CNQSD đất trước khi bàn giao đất trên thực địa đất đối với phần đất nhà ở thấp tầng phần diện tích 7.440m2.

leftcenterrightdel
Từ một dự án Tổ hợp công trình khách sạn, văn phòng cho thuê, thương mại dịch vụ, chủ đầu tư dự án - Công ty Việt Thanh VnC đã “hô biến” một phần đất thương mại dịch vụ thành dự án nhà ở, chung cư.

Như vậy, sau khi điều chỉnh mặt bằng quy hoạch; Sở Xây dựng thẩm định, thỏa thuận mặt bằng tại Công văn số 384/SXD-PTĐT; Sở TNMT cấp Giấy CNQSD đất nhà ở thấp tầng với phần diện tích 7.440m2, Công ty Việt Thanh VnC đã chuyển đổi thành công đất thương mại dịch vụ sang đất ở mà không phải lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, dự án nhà ở thương mại thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, phải thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của Bộ Xây dựng. Cụ thể, công nhận chủ đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 4; thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng.

Có thể thấy, đây là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở đồng thời vi phạm pháp luật trong việc tham mưu giao đất. Trong đó, trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng khi không thực hiện quy trình tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, mà thỏa thuận tổng mặt bằng quy hoạch cho Chủ đầu tư là Công ty Việt Thanh VnC triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở.

Theo nguồn tin riêng của Báo Bảo vệ pháp luật, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Chủ đầu tư – Công ty Việt Thanh VnC tại dự án Tổ hợp công trình khách sạn, văn phòng, cho thuê, dịch vụ thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm thiết bị Luyện Kim đã được cấp có thẩm quyền chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặc dù việc lựa chọn Công ty Việt Thanh VnC làm chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng Chủ đầu tư vẫn “tham vọng” thực hiện dự án chung cư. UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng ý cho Công ty Việt Thanh VnC tiếp tục thực hiện dự án chung cư hay không ?

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ thông tin tới bạn đọc./.

P.V