Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên; cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Viện trưởng, Phó Viện trưởng và cán bộ của VKSND cấp huyện, thành phố tại các điểm cầu.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. (ảnh:Trọng Tài)

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-VKSTC, ngày 27/01/2023 của VKSND tối cao và văn bản số 12/STNMT-QLĐĐ ngày 04/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi). VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Ngành về tham gia ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi), phát huy quyền làm chủ, trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cán bộ, Kiểm sát viên, công chức, viên chức của VKSND 02 cấp tỉnh Thái Nguyên đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị. (ảnh:Trọng Tài)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị: “Các cán bộ, Kiểm sát viên, công chức, viên chức của VKSND 02 cấp tỉnh cần tập trung tham gia ý kiến đối với những tồn tại, bất cập của Luật Đất đai năm 2013, từ đó đưa ra những ý kiến tham gia, đề xuất sửa đổi cho phù hợp, có chất lượng. Ngoài ra, đồng chí Viện trưởng còn đề nghị các đồng chí, các đơn vị đã được phân công chuẩn bị ý kiến tham gia, các đồng chí tham dự hội nghị có thể phát biểu tham gia thêm ở một số chương, mục khác trong dự thảo. Sau khi có các ý kiến đóng góp tham gia vào dự thảo Luật phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời và báo cáo với cấp trên theo chỉ đạo”.

leftcenterrightdel

Việc lấy ý kiến diễn ra nghiêm túc, đạt chất lượng theo yêu cầu đã đề ra. (ảnh:Trọng Tài)

Tại Hội thảo đã có 10 ý kiến của Viện kiểm sát hai cấp góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Về bố cục, hình thức và những quy định chung, điều khoản thi hành dự thảo Luật của phòng nghiệp vụ 9 - VKSND tỉnh; Việc thu hồi, trưng dụng đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của phòng nghiệp vụ 10 - VKSND tỉnh; Việc Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển quỹ đất của VKSND thành phố Thái Nguyên; Về địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của VKSND thành phố Phổ Yên; Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của VKSND huyện Đồng Hỷ; Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Chế độ sử dụng các loại đất của VKSND huyện Đại Từ; Việc giám sát thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của VKSND huyện Phú Lương; Về hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Thủ tục hành chính về đất đai của VKSND huyện Võ Nhai; Tài chính về đất đai, giá đất của VKSND huyện Phú Bình; Về chế độ sử dụng các loại đất của VKSND huyện Định Hóa.

Việc lấy ý kiến diễn ra nghiêm túc, đạt chất lượng theo yêu cầu. Kết thúc Hội thảo, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về VKSND tỉnh để tổng hợp báo cáo gửi VKSND tối cao và UBND tỉnh Thái Nguyên theo đúng chỉ đạo.

Trọng Tài - Hoàng Anh