Đoàn kiểm sát có đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Phó Viện trưởng (trưởng đoàn) cùng các Kiểm sát viên, Chuyên viên phụ trách công tác kiểm sát thi hành án hình sự VKSND huyện Lắk.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Lắk công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thực hiện kiến nghị.

Sau khi nghe công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thực hiện kiến nghị của VKSND huyện về việc lập hồ sơ, quản lý số sách thi thành án treo, cải tạo không giam giữ, đ/c Y Khiên Đắk Cắt, Chủ tịch UBND xã Bông Krang đã báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại địa phương, như: Đã phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; lập biên bản giao nhận hồ sơ giữa Cơ quan THA hình sự Công an huyện với UBND xã...

Qua báo cáo và kiểm sát hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện kiến nghị, đoàn kiểm sát nhận thấy UBND xã Bông Krang đã chỉ đạo yêu cầu Ban Công an xã thực hiện nghiêm túc, đã khắc phục các vi phạm đã được chỉ ra trong kiến nghị của VKSND huyện.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã công bố dự thảo kết luận việc thực hiện kiến nghị theo quy định.

Y Ker BKrông – Hải Âu