Chủ nhiệm Lê Thị Nga cho biết, UBTP nhận thấy, năm 2021, Chính phủ, VKSND tối cao, TAND tối cao tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ Quốc hội giao trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời tích cực bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga trình bày trước Quốc hội Báo cáo tóm tắt thẩm tra các báo cáo về công tác tư pháp năm 2021.

UBTP ghi nhận, đánh giá cao kết quả các ngành đã đạt được, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu của Quốc hội, đồng thời chia sẻ với Chính phủ, VKSND tối cao, TAND tối cao về những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh dẫn đến một số chỉ tiêu công tác giảm so với cùng kỳ năm 2020…

Thẩm tra Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát, UBTP nhận thấy, năm 2021, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của VKSND các cấp tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Số lượt kiểm sát trực tiếp tăng 4,9%, số vụ án yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố tăng 8,3%. Công tác xét phê chuẩn việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn về cơ bản được thực hiện đúng pháp luật.

Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh tiếp tục vượt cao so với chỉ tiêu của Quốc hội. Qua đó, VKSND các cấp đã kịp thời huỷ bỏ hoặc yêu cầu hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều tra và kiến nghị khắc phục vi phạm; số kiến nghị được chấp nhận đạt 99,5%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội. Bên cạnh đó, VKSND đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong khởi tố, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng: số vụ án khởi tố tăng 15,2%.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có nhiều chuyển biến, trách nhiệm công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa được tăng cường. Không có trường hợp nào VKSND truy tố mà TAND cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm được TAND chấp nhận đều vượt chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội. Tỷ lệ kiến nghị được TAND tiếp thu đạt 99,6%. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hình sự đạt 67,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao…

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên làm việc chiều ngày 23/10 của Quốc hội. 

Về công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, UBTP nhận thấy, năm 2021, công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao cơ bản bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vượt 2,9%; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội, đặc biệt là tỷ lệ khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, UBTP nhận thấy, trong năm 2021, VKSND các cấp tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự được TAND chấp nhận vượt 10,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm các vụ án dân sự của VKSND ngang cấp được chú trọng và nâng cao...

Về công tác kiểm sát thi hành án, UBTP nhận thấy, năm 2021, công tác kiểm sát thi hành án của VKSND các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong kiểm sát thi hành án hình sự, VKSND đã phát hiện và đề nghị loại 712 hồ sơ không đủ điều kiện đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, VKSND đã kịp thời phát ban hành 119 kháng nghị, 1.312 kiến nghị yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự khắc phục vi phạm, và số kiến nghị được chấp nhận đạt cao, 95,2%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao...

Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga cho biết thêm, qua thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao năm 2020, UBTP đã có 5 kiến nghị với Chính phủ, 3 kiến nghị với VKSND tối cao, 4 kiến nghị với TAND tối cao…

Cảnh Vũ