Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Nội vụ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, tham mưu cho UBND TP HCM lấy ý kiến góp ý của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đối với đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP HCM; giao Văn phòng UBND TP HCM lấy ý kiến Ban cán sự đảng UBND TP HCM thông qua đề án trình Thường trực Thành ủy trong tuần đầu tháng 6/2020.

leftcenterrightdel
Kỳ họp thứ 17 HĐND TP HCM.

UBND Thành phố thống nhất tách nội dung “Đề án thành lập Thành phố phía Đông và chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021- 2030” thành 2 nội dung thành phần. Theo đó, giao Sở Nội vụ thực hiện cập nhật lồng ghép nội dung thành lập Thành phố phía Đông trong phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019 - 2021 để thành lập Thành phố phía Đông; trong đó, phải có căn cứ, lý giải thuyết phục về tính hiệu quả của việc sáp nhập 3 quận thành Thành phố trực thuộc TP HCM thay vì thành 1 quận.

Riêng đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 – 2030, giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, thu thập dữ liệu, đảm bảo tính khả thi đề án hoàn thành , trình UBND TP HCM trong quý 4 năm 2020./.

Nguyễn Lánh