Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng các VKSND cấp cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, kết quả công tác Quý III năm 2018 của VKSND tối cao và các VKSND cấp cao cho thấy, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành và một số đơn vị; triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng; chủ trì họp Ban cán sự đảng VKSND tối cao và tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ chủ chốt của Ngành; chủ trì họp Ủy ban Kiểm sát về giải quyết một số vụ án hình sự. Lãnh đạo VKSND tối cao tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo việc thi hành các đạo luật mới về tư pháp; hoàn thiện các thông tư liên tịch, quy định, quy chế nghiệp vụ, quy chế phối hợp; tăng cường tổ chức các hội nghị, các lớp bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn thực hiện những quy định mới của pháp luật cho đội ngũ công chức trong Ngành. Chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ; kiện toàn lãnh đạo VKSND tối cao và chức vụ lãnh đạo quản lý của một số đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; sâu sát, trực tiếp trong lãnh đạo; trực tiếp nghe báo cáo, chỉ đạo giải quyết án và công tác chuyên môn…

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị  
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị  

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND cấp cao chú trọng chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các chỉ thị chuyên đề và ý kiến chỉ đạo khác của lãnh đạo VKSND tối cao; tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND cấp cao cũng đã tập trung tham mưu chỉ đạo việc giải quyết một số vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chú trọng việc triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp; đẩy nhanh việc phối hợp xây dựng, sửa đổi, ban hành các thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành luật, các quy chế nghiệp vụ; quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức danh tư pháp và chức danh quản lý, nâng chất cán bộ, công chức để tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo về những kết quả mà cơ quan VKSND tối cao, các VKSND cấp cao đạt được trong thời gian qua. Theo đó, trong Quý III, Lãnh đạo VKSND tối cao, thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND cấp cao đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự được quan tâm và đạt một số kết quả tích cực; đã phối hợp tốt với VKSND địa phương trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan điều tra VKSND tối cao tích cực ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật xảy ra trong hoạt động tư pháp. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tạo điều kiện cho công chức, Kiểm sát viên phấn đấu rèn luyện. Công tác xây dựng thể chế tiếp tục đạt nhiều kết quả, đã quan tâm hướng dẫn giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc của Viện kiểm sát địa phương trong áp dụng pháp luật. Chú trọng thanh tra, kiểm tra phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công tác phối hợp tiếp tục duy trì tốt, phục vụ hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Chỉ rõ những mặt còn hạn chế, thiếu sót cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm được giao trong Quý IV năm 2018, bảo đảm tiến độ, thời hạn và chất lượng, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường tính chủ động, sâu sát của Thủ trưởng các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát kịp thời những nhiệm vụ được giao theo kế hoạch để triển khai thực hiện đầy đủ; đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng, chậm tiến độ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị, xây dựng các tài liệu, báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIV; chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Ngành. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện việc luân chuyển, điều động, biệt phái công chức giữa VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh; tổ chức kỳ thi tuyển Kiểm sát viên các cấp theo kế hoạch.

Mặt khác, các đơn vị cần khẩn trương, chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định, thông tư liên tịch tạo điều kiện thực thi nghiêm, thống nhất các quy định mới của pháp luật. Quan tâm hướng dẫn các VKSND địa phương trong thực hiện các quy định mới của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị cũng cần thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra; tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 05/6/2018 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với VKSND tối cao.

Ngoài ra, theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong các lĩnh vực công tác, đảm bảo về chất lượng, như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm…

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra thì điều quan trọng là đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị phải làm tròn trách nhiệm; lãnh đạo các đơn vị phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đặc biệt là phải tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ. “Thủ trưởng các đơn vị cũng cần suy nghĩ về những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2019 để đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong năm 2019 và thời gian tới” - Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Đắc Thái