leftcenterrightdel
 Các đơn vị hoạt động khoa học, công nghệ  ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: NH - ĐT

Thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Chương trình, UBND TP Hải Phòng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, đạt được một số kết quả, cụ thể: Ban hành Kết luận số 312 ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 8, ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XIV về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế TP Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng dữ liệu tính toán Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tại Hải Phòng. Ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Triển khai làm việc với Bộ trưởng Bộ KH&CN về phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất Nhà Hội thảo khoa học Đồ Sơn cho thành phố quản lý. Ban hành Kế hoạch số 255 ngày 27/9/2023 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 50-CT/TU ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Cùng với đó, phối hợp triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cụ thể: Hoàn thành 3/3 nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo; tổ chức các Hội thảo khoa học về chuyển đổi số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; khai trương và đưa vào hoạt động “Điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số TP Hải Phòng” - đây là điểm tư vấn hỗ trợ được thành lập đầu tiên trong cả nước nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của Hải Phòng. Ban hành Quyết định số 1064 ngày 24/4/2023 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

leftcenterrightdel
 Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hoàn thành công tác thẩm định các đề án, quy hoạch của thành phố, trình Chính phủ đảm bảo tiến độ, chất lượng như: Quy hoạch TP Hải phòng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án xây dựng Chính quyền đô thị TP Hải Phòng. Hoàn thành triển khai áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 quận, huyện, phường xã trên địa bàn TP Hải Phòng; Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng hệ thống chất lượng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Tổ chức thành công Techfest Hải Phòng 2023 với quy mô tầm quốc tế. Tại sự kiện đã tổ chức các cuộc kết nối cung – cầu công nghệ cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Tổ chức thành công 2 đoàn công tác về khảo sát, kết nối cung - cầu công nghệ tại Hàn Quốc và Châu Âu (Pháp, Đức, Bỉ). Sau các chuyến công tác, đã có một số đối tác của các nước sang thăm và ký kết thoả thuận hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp của thành phố.

Triển khai nghiên cứu xây dựng 3 đề án nhằm đưa Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của vùng Bắc Bộ và cả nước gồm: (1) Nghiên cứu xây dựng Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ biển; (2) Nghiên cứu xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng; (3) Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học công nghệ Biển TP Hải Phòng đến năm 2030.

Triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm cấp thành phố: “Hoàn thiện công nghệ xử lý bã thải thạch cao phospho của Nhà máy phân bón DAP – Đình Vũ sản xuất phụ gia xi măng, vật liệu làm nền và móng đường giao thông, vật liệu san lấp công trình xây dựng” nhằm xử lý bã thải thạch cao phospho của Nhà máy phân bón DAP - Đình Vũ đã tồn đọng trong nhiều năm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân thành phố.

Thời gian tới, tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Sở, ban, ngành của thành phố triển khai có hiệu quả các nội dung cụ thể theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp đã phê duyệt. Thành phố sẽ nỗ lực tối đa bố trí các nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu và nội dung của Chương trình phối hợp.

Tại Hội nghị, các đơn vị khoa học công nghệ ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực thiết kế vi mạch, bán dẫn giữa Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và ghi nhận những kết quả Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữa Bộ KH&CN và UBND TP Hải Phòng năm 2023.

Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thành phố triển khai các nội dung trong Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2024. Đối với những đề xuất, kiến nghị của thành phố, Bộ KH&CN thống nhất chủ trương vào giao cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ làm đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023, trong đó, hoạt động phối hợp và hợp tác về khoa hịch, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ KH&CN với thành phố được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ KH&CN để thành phố phát triển bứt phá trong thời gian qua, đồng thời nhất trí và đề nghị UBND thành phố, các ban, Sở, ngành thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ KH&CN tiếp thu, nghiên cứu và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. 

leftcenterrightdel
 Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị UBND TP Hải Phòng tiếp tục tăng cường phối hợp mạnh mẽ với Bộ KH&CN; chỉ đạo các Sở, ban, ngành của thành phố triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung cụ thể của Chương trình phối hợp. Bộ KH&CN quan tâm, xem xét và sớm giải quyết các kiến nghị đề xuất của thành phố, trong đó, có việc báo cáo, đề xuất Chính phủ bổ sung thành lập Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hải Phòng; sớm tiến hành các thủ tục và hoàn thành việc chuyển giao Nhà Hội thảo khoa học Đồ Sơn về Hải Phòng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đơn vị tham gia ký kết thoả thuận hợp tác nêu cao tinh thần hợp tác, chia sẻ, phát huy thế mạnh của các bên xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai Thoả thuận hợp tác, trong đó, cần làm rõ mục tiêu, tiến độ, chất lượng và thời gian triển khai các nhiệm vụ để đạt được các kết quả theo Thoả thuận hợp tác đề ra, nhằm góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Khánh An