leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 25/6 (ảnh: VPQH cung cấp).

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 94,25% tổng số ĐBQH). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Vương quốc Anh với tỷ lệ tán thành cao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia biểu quyết (ảnh: VPQH cung cấp).

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đã trình bày Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Vương quốc Anh.

Theo đó, sáng ngày 8/6/2024, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về việc phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Vương quốc Anh theo Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 08/5/2024 của Chủ tịch nước (gọi tắt là Văn kiện). 

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đã trình bày báo cáo (ảnh: VPQH cung cấp).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, căn cứ vào các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về việc phê chuẩn Văn kiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Vương quốc Anh.

Theo đó, về thẩm quyền phê chuẩn và trình tự, thủ tục đề xuất phê chuẩn Văn kiện, các ĐBQH đều nhất trí cho rằng, Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh là một phần không tách rời của Hiệp định CPTPP, có nội dung sửa đổi, bổ sung Hiệp định CPTPP thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội. Trình tự, thủ tục và hồ sơ trình phê chuẩn Văn kiện tuân thủ đúng các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Điều ước quốc tế.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham gia biểu quyết (ảnh: VPQH cung cấp).

Về sự cần thiết phê chuẩn, thời điểm phê chuẩn và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, các ĐBQH đều nhất trí về sự cần thiết phê chuẩn, thời điểm Quốc hội phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7, khóa XV và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, đồng thời cho rằng: Vương quốc Anh đã dành mức cam kết mở cửa thị trường đối với Việt Nam cao hơn so với các nước khác trong CPTPP, cao hơn so với cam kết của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) trong một số nội dung quan trọng đối với Việt Nam.

Trong khuôn khổ gia nhập Hiệp định CPTPP, Vương quốc Anh sẽ công nhận các ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo các điều kiện kinh tế thị trường.

Việc Quốc hội khóa XV phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7 sẽ đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn Văn kiện, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư song phương giữa Việt Nam với Vương quốc Anh; khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực và thế giới; tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…

Diên Hồng