Theo đó, căn cứ Quyết định số 2294-QĐNS/TW ngày 11/8/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2016 - 2021); Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất: Phân công ông Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội.

leftcenterrightdel

Ông Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND TP.

Ông Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND TP, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công ông Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội.

Xuân Hưng