leftcenterrightdel
 Di ảnh của Đại tướng Lê Đức Anh được chuyển ra xe tang.
leftcenterrightdel
 Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Lễ di quan.
leftcenterrightdel
 Đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị cho Lễ di quan Đại tướng Lê Đức Anh.
leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh lên cỗ Linh xa.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đoàn nghi lễ quân đội đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
leftcenterrightdel
 Các lực lượng vũ trang chào tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.
leftcenterrightdel
 Nhân dân Thủ đô tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.
leftcenterrightdel
 Đúng 11h 15 phút Lễ di quan Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu.
leftcenterrightdel
 Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông phục vụ Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh.
leftcenterrightdel
 Lực lượng bảo vệ an ninh phục vụ Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Theo Lê Phú (Báo Tin tức)