leftcenterrightdel
 Ông Mai Đăng Hiếu (Áo đen)

Theo quyết định này, trong thời gian giữ chức ông Hiếu đã có các vi phạm: Thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; vi phạm pháp luật về đất đai.

Thành ủy Đà Nẵng xác định vi phạm của ông Hiếu là nghiêm trọng, đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Mai Đăng Hiếu do các vi phạm trên.

Xuân Nha